WELKOM……op de site van Stichting speel je mee

Waar aandacht voor ieder kind voorop staat

Het is niet altijd zichtbaar, maar in Nederland leven veel mensen in armoede. Ook in Helmond en omgeving wonen gezinnen op of onder de armoedegrens en deze mensen beschikken vaak niet over goede huisvesting, genoeg eten en kleding.

Vaak is er geen geld om een verjaardag te vieren zoals ze dat graag zouden willen en is het krijgen van een verjaardagscadeau helaas niet vanzelfsprekend.

Stichting Speel je mee vindt dat ieder kind het verdient om een verjaardagsfeestje te vieren en daar hoort natuurlijk een cadeautje bij! En ook al is speelgoed geen eerste levensbehoefte, voor de ontwikkeling van een kind is speelgoed heel belangrijk. Wij ondersteunen ouders met financiële moeilijkheden, na doorverwijzing, met het geven van een cadeautje voor hun kinderen tot en met 12 jaar.

Daarom hebben wij deze stichting in het leven geroepen. Een stichting die tot doel heeft om die gezinnen (tijdelijk) te ondersteunen bij het vieren van hun kinderverjaardagen. Wij zamelen bruikbaar, compleet en goed speelgoed in zodat de ouders bij ons een verjaardagscadeautje uit kunnen komen zoeken. Zodat hun kind echt jarig kan zijn!

Het is vanaf september 2013 ook mogelijk om maximaal 3 maal per jaar een cadeautje uit te zoeken om naar een kinderfeestje toe te gaan. Naast de gebruikelijke doorverwijziging ontvangen wij hiervoor graag de verjaardagsuitnodiging.

In oktober 2014 zijn wij tevens gestart met uitgifte van een verjaardagspakket ten behoeve van onze doelgroep. Op uitnodiging en na reservering van het betreffende pakket kunnen ouders een verjaardagspakket ophalen met daarin artikelen om een verjaardagsfeestje te vieren.

Doordat de centrale overheid in 2017 een samenwerking is aangegaan met Stichting Leergeld en Stichting Jarige Job, is onze hoofddoelstelling komen te vervallen. Met ingang van september 2017 zullen wij daarom stoppen met het verstrekken van een verjaardagscadeau en het verjaardagspakket. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons kopje "nieuwsberichten".